We zitten in een tijd waarin veel bedrijven in de groei zitten. Dat betekent voor veel bedrijven dat ze veel nieuwe klanten mogen verwelkomen. Heel erg leuk natuurlijk, maar niet veel bedrijven realiseren zich dat je hiermee ook in de problemen kunt komen. Zeker als je op factuurbasis werkt. Want wat nu als je een grote nieuwe klant binnenhaalt waar je investeringen voor moet doen en dat deze ineens niet in staat blijkt te zijn om je facturen tijdig te voldoen. Of erger nog helemaal niet. Dit kan de continuïteit van je bedrijf behoorlijk in gevaar brengen. Je kunt dit voor een groot deel voorkomen door het kredietwaardihgeid checken. In dit blog gaan we daar uitgebreid op in.

De kredietwaardigheid checken, hoe doe ik dat?

Er zijn hierin twee keuzes. Namelijk je gaat zelf kijken of je klant kredietwaardig is of je gaat dit laten doen. Als je het zelf gaat doen is het wel handig als je prospect een rechtspersoon is. Er is bij rechtspersonen nu eenmaal veel meer openbare financiële informatie te vinden. Een rechtspersoon is namelijk veplicht om de jaarrekening te deponeren. Hieruit kun je essentiële informatie halen om een goed beeld te hebben bij de kredietwaardigheid. Je kunt er namelijk op zien hoe de vermogensopbouw van een bedrijf is door naar de balans te kijken. Hierop zie je wat de verhouding is tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Ook zie je of er voldoende liquide middelen zijn om de kortlopende schulden te voldoen. Dat is een belangrijke om dat daaruit blijkt of een bedrijf in staat is tijdig de facturen te betalen. En je ziet uiteraard of het bedrijf winst maakt. De andere optie is het laten doen door een specialistisch bedrijf. Dit soort bedrijven zijn er dagelijks mee bezig en hebben wat meer bronnen om hun informatie vandaag te halen.

Wat kan ik nog meer doen om het debiteurenrisico te verkleinen?

Ook als je een goede kredietwaardigheidscheck doen dan kan het helaas voorkomen dat je klanten toch ineens te laat of niet gaan betalen. Belangrijkste is dat je dus binnen je bedrijf zorgt dat je debiteurenbeheer op de rit is. Dat regel je vooral door er iemand verantwoordelijk voor te maken en te zorgen dat er goede software is waar je het beheer in kunt doen. Stel daarbij een goede KPI zoals de omloopsnelheid debiteuren en je het de belangrijkste zaken geregeld.