Als u een startende ondernemer bent dan heeft u vast nooit een zakelijke rekening geopend. Toch is dit slim om te doen en gedaan in slechts een paar stappen. Een zakelijk account sluiten is een van de belangrijkste taken die u als ondernemer moet uitvoeren. Het betekent dat u toegang heeft tot al uw financiële rekeningen, zoals uw cheques en spaargeld, plus leningen van de bank als dat nodig is om uw zakelijke doelen te bereiken. Een zakelijke rekening openen is een juridisch proces dat moet worden doorlopen om de continuïteit van de bedrijfsfinanciën te waarborgen. Bedrijfseigenaren die hulp nodig hebben bij het voltooien van dit proces, moeten de hulp inroepen van een gekwalificeerde bedrijfsjurist of algemeen accountant om de procedure af te handelen. 

Hoe werkt het?

Een van de eerste dingen die u wilt doen voordat u zelfs maar probeert een zakelijk account te sluiten, is om een schriftelijk verslag te maken van alles wat met uw bedrijf te maken heeft. Dit betekent elk bankrekeningnummer, elke cheque die u uitgeeft en elk geleend bedrag of belasting verschuldigd aan het bedrijf. U wilt ook een logboek bijhouden van alle e-mailcommunicatie die betrekking heeft op het bedrijf. Een goede manier om deze documentatie voor te bereiden, is door alles zo snel mogelijk te verzamelen nadat uw bedrijf is geopend, zodat u over alle benodigde gegevens beschikt wanneer u begint. Bekijk daarna of het nodig is voor u om meerdere rekeningen te openen. Voor sommige bedrijven kan dit betekenen dat ze voor belastingdoeleinden twee afzonderlijke rekeningen moeten bijhouden. Als u al uw benodigde informatie heeft verzameld kan u naar een bank stappen om te onderzoeken welke de meeste rente biedt op uw vermogen. Natuurlijk wilt u de beste rente hebben, zodat uw geld voor u gaat werken.

De planning

Nadat u zakelijke rekeningen heeft gesloten, is het tijd om door te gaan naar de volgende stap in uw proces: het opstellen van een financiële planning. Dit kan ook voor het afsluiten van een zakelijke rekening gebeuren, maar in het kader van tijd sluit u liever eerst een afspraak met de bank af. In een financiële planning zijn alle documenten die financiële verplichtingen van de zakelijke entiteit vermelden samengevoegd. Ze moeten informatie verstrekken over contanten, activa, passiva, inventaris en alle andere financiële verplichtingen van de bedrijfsentiteit. Hieruit kan u een balans opmaken zodat u een duidelijk overzicht heeft over de baten en lasten van uw onderneming. Aan de hand van deze stappen zou u uw onderneming financieel klaar moeten hebben gestoomd voor de brute zakenwereld, succes!