Thuiswerken is het nieuwe devies. Hoewel sommige mensen ongetwijfeld zullen genieten van het comfort van thuis zijn er ook medewerkers wiens ICT voorzieningen te wensen overlaten. Zo delen sommigen een computer met hun partner, of is hun eigen laptop niet geschikt voor het werk dat ze verrichten. Dit kan niet alleen hun productiviteit direct beïnvloeden, maar ook indirect. De frustratie van beperkt worden door je computer in plaats van je eigen kunnen is sterk en kan zich langzaam opbouwen en doorbloeden in hun werkzaamheden. Een laptop voor zakelijk gebruik kan dit voorkomen. Wanneer is zo een aanbesteding wijselijk?
Inventariseer de ICT
Een goede laptop kost goed geld, dus het is belangrijk om te kijken wie daadwerkelijk geholpen kan worden met zo een laptop. Zoek dan vooral naar de bovengenoemde twee uitdagingen: 1 computer in huis of een zwakke laptop. Daarnaast is het nuttig om te vragen of mensen zich uitspreken over de ICT moeilijkheden.
Overleg met de medewerkers
Wanneer de lijst groot genoeg is dat een aanbesteding echt effect heeft is het belangrijk in overleg te treden met uw staf. Soms is een ICT probleem namelijk geen ICT probleem. Zo kan het zijn dat mensen thuis worden afgeleid, of dat er andersoortige afleidingen zijn. Uw kantoor beschikbaar stellen voor flexibele aanwezigheid voor mensen wiens productiviteit wordt ingeperkt door thuiswerk bespaart productiviteitsverlies en een laptop.
Maak het duidelijk
Wanneer bepaalde medewerkers iets krijgen wat anderen niet krijgen kan dit tot grote onenigheid leiden. De communicatie hiervan is dus erg belangrijk. Benadruk de behoefte van de medewerker, stel duidelijke criteria over wie wel en geen nieuwe laptop in gebruik mag nemen en benadruk de tijdelijkheid ervan. Op het moment dat u communiceert dat medewerkers met gebrekkige specs of beperkte computertijd tijdelijk van de zaak een laptop mogen lenen is een wereld van verschil tegenover “X en Y krijgen een nieuwe laptop.”. Dit eerste vertrouwt op initiatief van de medewerkers om zelf problemen te signaleren, benadrukt dat ze anders in een lastig parket komen, en dat de laptop corona gerelateerd is. Dit voorkomt een gevoel van oneerlijkheid en getuigt juist van goed werkgeverschap in de ogen van uw medewerkers.
Verwacht meer dan gepland
Het is bij de aanbesteding ook belangrijk om er rekening mee te houden dat sommige van uw medewerkers zich benadeeld voelen. Blijf goed met ze communiceren en geef ze de kans om aan te tonen dat ze voldaan aan de eerder gezette eisen. Deze versoepelen is spelen met vuur, de impressie dat mensen dingen kunnen ritselen als ze hun kont tegen de krib gooien lokt uit. Houd voet bij stuk.